Podejmując większość ważnych życiowych decyzji musimy w każdym z przypadków rozważyć wszystkie za i przeciw możliwości, którą będziemy rozważali. Może to nam pozwolić na bardzo racjonalne podejmowanie decyzji i sprawi, że samo jej podejmowanie nie będzie przez bardzo długi okres się ciągnęło. Jeśli planujesz wyjazd na studia w UK warto dowiedzieć się jakie profity może przynieść nam podjęcie tego kroku i dlaczego dzisiaj mielibyśmy się właśnie tam wybrać. Teraz trochę ściślej, chociaż wiecie o tym na pewno. Wielka Brytania składa się z Anglii, Irlandii, Walii i Szkocji. Wszędzie tam na najlepszych czekają miejsca na uniwersytetach prestiżowych i rozwojowych.

Międzynarodowa atmosfera
Pomyśl tylko, że tylko w 2012 roku na studia w UK przyjechało 420 tysięcy osób studiujących z przeszło 200 krajów. Szansa na dołączenie do takiej społeczności to niekwestionowana okazja nauczenia się o wiele więcej niż wynikało by to z życiorysu po studiach. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze liczba 2 mln studentów z Wielkiej Brytanii. To naprawdę daje też potencjał na udaną imprezę. ?
Renoma uczelni w UK jest nieprzeceniona
To fakt, który z łatwością przedstawimy też w liczbach. Jeśli do kogoś będą przemawiały wyłącznie cyfry to trzeba zapamiętać tylko, że 4 z 6 najlepszych uniwersytetów w skali światowej znajdują się na Wyspach Brytyjskich.

Perspektywy rozwoju kariery
Coraz więcej pracodawców stara się o absolwentów uczelni zagranicznych będąc pewnymi, że znają oni języki, mają wiedzę i doświadczenia wielokulturowe. Dodatkowo warto podkreślić, że wiele brytyjskich uczelni współpracuje z biznesem. Pod tym względem zajmują 3 miejsce na świecie. Nie mówiąc już o tym, że Londyn to centrum biznesu na skalę globalną.

Studia te to szansa na rozwój naukowy
I karierę także na uczelniach. Zjednoczone Królestwo przoduje w innowacyjności to światowy lider w wynalazczości oraz innowacjach.
Zanurz się w kulturze – w odsłonie anglosaskiej
Studia mające miejsce w Wielkiej Brytanii pozwolą Ci się zanurzyć w tej kulturze. To niezaprzeczalny fakt po prostu trzeba po prostu poznać kraj Szekspira i Churchilla.

Comments are closed.