Czy agencja celna i Celny Urząd to miejsca, które są identyczne? To dwa pojęcia są przez niektóre osoby stosowane nieprawidłowo w sposób zamienny. Te dwa podmioty są od siebie całkowicie różne i nie należy ich ze sobą identyfikować, choć naturalnie płaszczyzna ich działania jest podobna.
I tak Urząd Celny jest to rządowa agencja, administracyjny element zajmujący się kontrolą legalności obrotów handlowych z zagranicą, zwalczaniem przestępczości typu celnego i przestrzeganiem reguł w kodeksie celnym. Zakres działań tego miejsca to:

  • eliminowanie i ściganie wykroczeń oraz przestępstw
  • kompleksowy dozór celny
  • wymiar i pobór stawek celnych
  • nadawanie towarom znaczenia w kontekście celnym

Nadzór nad urzędem sprawuje Ministerstwo Finansów.

agencja celna jest nieco inna pod kątem charakteru, bo jej nadrzędnym celem jest pomoc dla podmiotów gospodarczych w formalnościach celnych. Stąd agencja celnato jeśli chodzi o firmy jeden z ważniejszych tematycznych wątków szczególnie jeżeli zajmują się obrotem handlowym z zagranicą. Dzięki Agencjom Celnym nie muszą się one same zajmować formalnymi aspektami powiązanymi stricte ze spełnianiem wymagań, które będą powiązane z z kwestią przepisów celnych, w każdym aspekcie. Agencje celne reprezentują po prostu firmy przed Urzędem Celnym.

Czym się dokładnie w tym zakresie zajmują?

Agencje celne są odpowiedzialne za celne zgłoszenia. Przygotowują także wszelką niezbędną dokumentację do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT* lub wszelkich takich, które wiążą się z kwestiami akcyzy. Wykazują i obliczają w zgłoszeniu celnym niezbędne kwoty należności za przywóz lub wywozowych. To one także sprawują pieczę nad prawidłowym charakterem obrotu i samych aspektów, które są związane z dokumentacją. Jeśli stwierdzą coś nieprawidłowego zgłaszają to klientowi aby mógł podjąć odpowiednie kroki.

Czy warto korzystać z jej usług?

Pytanie takie zadaje sobie na pewno wielu przedsiębiorców gdy wziąć pod uwagę fakt, że usługi takich agencji wiążą się z pewnymi kosztami. Takowe pytanie jest jednak retoryczne, bo warto. Praca fachowców sprawi, że poprzez import czy eksport unikniemy wielu kłopotów w zakresie prawnym, które mogą mieć przecież bardzo poważne dla nas finansowe konsekwencje. Jeszcze na dodatek sami nie będziemy musieli się tymi kwestiami zajmować, ani też zatrudniać dodatkowej osoby do firmy. Korzyści są więc bardziej niż oczywiste.

Comments are closed.